bulmaroffice

Справката по чл. 73

bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4