Последни новини
bulmaroffice

НЕобичайни ангажименти през Януари 2018.

bulmaroffice

Как се приключва разделя година в софуера Счетоводство+


Оправено неудобство с дата на данъка в Декл. 6.

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Актуализация модул ТРЗ и ЛС 12.201

bulmaroffice

Как се ползва фукционалност Данъчно планиране на ДДС в Счетоводство+.

bulmaroffice

Актуалиизиране на модул ТРЗ иЛС.

bulmaroffice

За подаване уведомление по чл.62 ал.4 от КТ за „ Код по ЕКАТТЕ за работно място”.

bulmaroffice

Колеги, телекома който ползваме има голям проблем и нямаме стационарни телефони.

bulmaroffice

Вижте как се въвежда договор по чл 114 в модул ТРЗ и ЛС.