20.03.18
Презич. на нощен труд във ведомост заплати.

Намира се коефициент, който е равен на съотношението между нормалната продължителност на работното време през деня и през нощта: 8/7 = 1.143.С този коефициент се преизчислява възнаграждението, което лицето получава за всеки отработен час през нощта.Ако за един час отработен през нощта трябва да получи 5 лв. брутно възнаграждение, то тези 5 лв се преизчисляват с коефициента.5 х 1.143 = 5.715, тоест за един отработен нощен час трябва да се изплати допълнително възнаграждение за разликата от преизчисляването, или 0.715 лв.

 

 


Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019