05.03.19
Последен видео семинар

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
    • новото правило, изискващо лизингополучатели, прилагащи МСС, да признават за данъчни цели разходи и приходи, определени съгласно на СС 17 «Лизинг» по отношение на експлоатационния лизинг; 
    • Гледай семинара:ТУК

Последни новини
bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

Промени в ЗКПО за 2019 г. – част I

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.