18.07.19
Качена актуализация на 30.07.2019

От 01.07.2019 г. влязоха в сила  законови промени в следствие на които, се налага и промяна в софтуера Счетоводство+.

Накратко основната промяна е:

    1. Дружества, които извършват внос на определени химически и металургични продукти на стойност повече от 50 000 лева (за всяка стока съгласно митническата декларация за внос), ще имат възможност за самоначисляване на ДДС за внос на определени стоки, вместо плащане на ДДС за внос на митническите органи. Това може да се случи, при условие че вносителят е регистриран за целите на ДДС не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса и няма изискуеми и неизплатени публични задължения към НАП.


В тази връзка, на 30.07.2019 г е качена нова актуализация на СОФТУЕРА Счетоводство+. Повече подробности за всички нови неща, можете да прочетете в секция Счетоводство+/Актуализация.

ВАЖНО!!!: 

 • ДОРИ И ДА НЯМАТЕ ФИРМИ КОИТО ПОПАДАТ В ОБХВАТА ОПИСАН В Т.1, Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА НАПРАВИТЕ ПРЕДСТОЯЩАТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРА СЧЕТОВОДСТВО+. 
 • !!! САМО В СЛУЧАЙ ЧЕ, ОБСЛУЖВАТЕ  ФИРМИ ОТ ТИПА ОПИСАН В Т.1 В СТАРО СЧЕТОВОДСТВО, Е НЕОБХОДИМО, ТЕ  ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ  КЪМ СЧЕТОВОДСТВО+. - Ако попадате в тази точка, молим да пишете мейл до :support@bulmaroffice.com в който да оставите; име на фирма, лице за контакт и тел за връзка. Ние ще се свържем с вас и ще задвижим прехвърлянето:

Полезно:
1.  Нова версия на програмният продукт на НАП за генериране и тест на ДДС файлове,можете да  я свалите от ТУК.
2.  Нови обучителни видеа за работа със софтуера:

 1. Дневници и ДДС
 2. Работа с автоматични документи т5 ВОП
 3. Ползване на фукционалност отложен ДК
 4. Настройка при работа с Автоматични документи
 5. Работа с автоматични документи
 6. Редктиране дефиниция на сметка
 7. Работа със справка Състояние на сметка
 8. Изтриване на сметка подсметка
 9. Търсене на документ
 10. Работа с „Генератор справки“
 11. Импорт на фирма от Счетоводство в Счетоводство+
 12. Анулиране на автоматични документи в текущ и в предходен период
 13. Архивиране и разархивиране на фирма с Счетоводство+
 14. Настройка за импорт на документи от система Фактуриране.бг
 15. Стартиране и първоначални настройки на софтуер Счетоводство+
 16. Създаване на шаблони за автоматично осчетоводяване на документи от Фактуриране.бг и Документооборот.
 17. Ползване на функционалност контрол.
 18. Създаване на нова фирма.

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.