09.01.20
Предстоящи актуализации ТРЗ

ВНИМАНИЕ !!! След отваряне на период Януари 2020 година е задължително да изберете пореден номер на Икономическа дейност за фирмата, както и Процент за ТЗПБ. Можете да го направите от меню Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца

Промените са:

  1. Актуализирана база за работа в 2020 година.
  2. Нова сметка за изплатени суми за 2020 година в меню граждански договори.
  3. Нова бланка на служебна бележка в меню Справки и документи - Служ.Бел. НАПУСКАНЕ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  4. Нова бланка на служебна бележка в меню Справки и документи - САМО В ПЕРИОД ДЕКЕМВРИ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА - Служ.Бел. ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  5. Нова бланка на служебна бележка в меню Справки и документи - Служ.Бел. СОЛ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  6. Актуализирани промени в минималните осигурителни доходи и минималната работна заплата за 2020 година.
  7. Актуализирана еталонна фирма с възможност за създаване на нова фирма от избран месец през 2020 г.

 

В актуализация планирана за месец - 15.02.2020 г.:

  1. Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения

 

 


Последни новини
bulmaroffice

Справката по чл. 73

bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.