17.02.20
Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

Промените са:

  1. В месец 12.2019 г. в меню експорт на данни е добавена възможност за генериране на справката по чл. 73, ал. 6 за лицата с код на доходите 102 - самоосигуряващи се лица с възнаграждение за личен труд в дружеството. Справката се генерира отделно от тази за лицата с код 101 и е необходимо да се подаде отделно, но начинът на подготвянето на файла през софтуера е като тази за трудовите правоотношения.
  2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изгледайте видеото, в което е показан процеса по генериране на справката: линк към видеото
  3. Инструмент за конвертиране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Последни новини
bulmaroffice

Справката по чл. 73

bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.