08.01.21
История на актуализациите на софтуер ТРЗ и ЛС

 

История на промените във всички актуализации на софтуера ТРЗ и ЛС+:

19.02.2021

 • Малки програмни доработки във връзка с подаване на декл. по. чл.73, към дата 18.02.2021. 
 • В случай,че вече сте подали декл по чл.73 за всичките си фирмите, то НЕ Е НЕОБХОДИМО да го правите отново. Можете да си качите тази актуализация и на по късен етап, тъй като, промените касаят само възможността за подаване на декл.по чл.73 към дата 18.02.2021 г.
 • В случай, че работите с актуализацията от 01.02.2021 и сте си направили с нея задължителните изчисленията в  ДЕКЕМВРИ, то НЕ Е нужно да ги пускате отново. Необходимо е, да си качите актуализацията от 18.02.2021, да актуализирате фирмите си и да генерирате файла за ДЕКЛ по чл.73.

01.02.2021

 • Актуализирана Декларация образец 1 за работа в 2021 година. За тест на Декларация 1 - е необходимо да свалите нова версия на софтуер на НАП от тук: НАП Д1 и 6
 • Ако не сте подали декл по чл.73 е необходимо , ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се направи изчисление на заплатите за месец Декември 2020 г. след актуализиране на фирмите и тогава да я генерирате!

08.01.2021

 • Малки доработки свързани преизчисляване на ДДФЛ за 2020 г.- в случаите на ТЕЛК и доходи от друг работодател.
 • Актуализирана номенклатура на длъжностите: НКПД 2021
 • Напомняме Ви че,  в Януари 2021 г. трябва да си изберете ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отново пореден номер на ИД от номенклатурата, за да се актуализират осигурителните прагове. Също така, нужно е да проверите дали няма промяна в процента на ТЗПБ за икономическа дейност на фирмата и да си изберете коректния процент.
 • В личен състав е създаден нов сет от документи с име „ Комплект прекратяване по чл.325“- от където можете с един клик да създадете и разпечатате документите- Споразумение за прекратяване, Заповед за прекратяване и Протокол за връщане на трудова книжка, нужни за прекратяването на служител.
 • Актуализиране на формат на файл за масово плащане към Уникредит Булбанк.

21.12.2020

 • Актуализирана бланка на Служебна бележка за преизчисляване на ДДФЛ за 2020 г.
 • Възможност за прехвърляне на данни  в 2021 г: ! Напомняме Ви че,  в Януари 2021 г. трябва да си изберете ЗАДЪЛЖИТЕЛНО отново пореден номер на ИД от номенклатурата, за да се актуализират осигурителните прагове. Също така, нужно е да проверите дали няма промяна в процента на ТЗПБ за икономическа дейност на фирмата и да си изберете коректния процент.
 • Актуализирана справка по чл. 73, ал.6 от ЗДДФЛ за 2020 г.- припомняме в краткото видеото процеса по генериране на справката: линк към видеото и прилагаме линк към инструмента за конвертиране на файлa за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
 • Нови фишове на английски език.

01.08.2020

 1. Добавен е нов ред в номенклатурата на Минималните осигурителни прагове“ - „60а – Хотелиерство и Ресторантьорство“. В случай, че тази промяна Ви касае, трябва да се промени поредния номер на икономическата дейност за фирмата в меню Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Данни за месеца -> Пореден номер на икономическа дейност -> Да се избере пореден номер „ 60а - … .
 2. Добавени са нови полета за въвеждане на име и ЕГН на до двама допълнителни управители. Имената съответно се попълват в таблица Данни за фирмата и се визуализират в комплекта от документи за назначаване в меню Личен състав.
 3. Добавена е възможност за филтър по ЕГН в меню Справки и документи за следните справки:
  1. Удостоверение осиг стаж
  2. Удостоверение за доходи
  3. Удостоверение за детска градина
  4. Удостоверение детски ГД
  5. Удостоверение детски
  6. Служебна Бележка при напускане
  7. Служебна бележка за доходи
  8. Служ.Бел. СОЛ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  9. Служ.Бел. ПРЕИЗЧИСЛЕНИЕ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  10. Служ.Бел. НАПУСКАНЕ чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ
  11. Сл.Бел.чл.45-СОЛ
  12. Сл.Бел.чл.45-Гр.Договори
  13. Самоосигуряващи Удост детски.

17.02.2020

 1. В месец 12.2019 г. в меню експорт на данни е добавена възможност за генериране на справката по чл. 73, ал. 6 за лицата с код на доходите 102 - самоосигуряващи се лица с възнаграждение за личен труд в дружеството. Справката се генерира отделно от тази за лицата с код 101 и е необходимо да се подаде отделно, но начинът на подготвянето на файла през софтуера е като тази за трудовите правоотношения.
 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изгледайте видеото, в което е показан процеса по генериране на справката: линк към видеото
 3. Инструмент за конвертиране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

07.02.2020

 1. В месец 12.2019 г. в меню експорт на данни е добавена възможност за генериране на справката по чл. 73, ал. 6 за лицата с код на доходите 102 - самоосигуряващи се лица с възнаграждение за личен труд в дружеството. Справката се генерира отделно от тази за лицата с код 101 и е необходимо да се подаде отделно, но начинът на подготвянето на файла през софтуера е като тази за трудовите правоотношения.
 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изгледайте видеото, в което е показан процеса по генериране на справката: линк към видеото
 3. Инструмент за конвертиране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

 

   11.04.2019

 1. Актуализирана еталонна фирма с възможност за създаване на нова фирма от избран месец през 2019 г..
 2. Добавена е нова фукционалност за автоматично актуализиране на фирма.Чрез нея имате възможност, много по лесно и бързо да актуализирате всяка фирма в софтуера

  26.02.2019

 1. Актуализирана бланката на Уведомление по чл.62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.).
 2. Оправен проблем с удръжка на ред 19.
 3. Добавен е професионален стаж във Фишове

13.02.2019

1. Актуализирана Декларация образец 1 за работа в 2019 г. Можете да я свалите от ТУК:

Припомняме, че можете да тествате генерираните декларации образец 1 с последната актуална версия на софтуер за Д1 и Д6 на НАП, която можете да изтеглите от тук: http://nap.bg/page?id=229

ВНИМАНИЕ кои данни трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се прегледат и препотвърдят в Януари? 

     - Поредния номер на икономическа дейност за фирмата ,така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2019 г        
     - Процент ТЗПБ ,тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2019 г. има промени.

01.02.2019

Актуализирана база данни за работа в 2019 г:
ВНИМАНИЕ кои данни трябва да се прегледат и препотвърдят в Януари? 

     - Поредния номер на икономическа дейност за фирмата ,така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2019 г        
     - Процент ТЗПБ ,тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2019 г. има промени.

  Те се намират във  меню Входни Данни => Общи данни за фирмата=> Спомагателни таблици=> Данни за месеца.

18.12.2018

 • Актуализирана база данни за работа в 2019 г
 • Актуализирана номенклатура на икономическите дейности и минималните осигурителни прагове.
 • В Януари 2019 г. задължително изберете пореден номер на икономическа дейност на фирмата за 2019 г., така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2019 г.
 • При преминаване в 2019 г. задължително се осведомете за промяна на процента за ТЗПБ за 2019 г. тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2019 г. има промени.
 • Актуализирани са промените в осигурителните вноски за 2019 г.
 • Актуализирани са промените в минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители.
 • Актуализирани са промените в максималния осигурителен доход и минималната работна заплата за 2019 г.

И още:

 • Масово плащане на аванси към Асет банк и Алианц банк.
 • Масово плащане на заплати към Инвест банк.
 • Справка за брутно възнаграждение от други договори.
 • Справка за дата на изплащане на ГД за цяла година.
 • По лесен и бърз начин за правене на актуализация с функция Quick update.
 • Добавено ново перо във фишове - Доплащане за преизчислен нощен труд

09.02.2018

     - Актуализирани са процентите за фондове на ДОО 1-ва и 2-ра категория труд за 2018г.

      - Актуализрана справка Суматори-14 на СОЛ с положен личен труд.

- Актуализрана справка Суматори-14 на СОЛ с положен личен труд.
 • В Януари 2018 г. задължително изберете пореден номер на икономическа дейност на фирмата за 2018 г., така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2018 г.
 • При преминаване в 2018 г. задължително се осведомете за промяна на процента за ТЗПБ за 2018 г. тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2018 г. има промени.
 • Актуализирани са промените в осигурителните вноски за 2018 г.
 • Актуализирани са промените в минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители.

 НОВОСТИ

 1. Актуаизирана база данни за работа в 2018 г
  -  Актуализирана номенклатура на длъжностите: НКПД 2018
  -  Актуализирана номенклатура на икономическите дейности и минималните осигурителни прагове.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

 • В Януари 2018 г. задължително изберете пореден номер на икономическа дейност на фирмата за 2018 г., така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2018 г.
 • При преминаване в 2018 г. задължително се осведомете за промяна на процента за ТЗПБ за 2018 г. тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2018 г. има промени.
 • Актуализирани са промените в осигурителните вноски за 2018 г.
 • Актуализирани са промените в минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители.

21.12.2017

1. Оправено неудобство с дата на данъка в Декл. 6.

2. Отворен месец 01.2018.ВАЖНО.

3. Възможност да правите годишно преизчисляване на данъка по трудови правоотношения в период Декември 2017 г.

11.11.2017

1. Нова Декларация 6 за граждански договори от меню Експорт на данни към други модули.

2. Еталонна фирма с добавени периоди до 12.2017 г

3. Промени в Декларация 6 ДДФЛ  при  СОЛ  с положен личен труд, от меню Експорт на данни към други модули.

4. Бонус - ползване на масово плащане на заплати към всички разработени в софтуера банки.

5. Фишове в Word от меню Справки и документи.

6. Добавено ново поле в меню ТПО "Допълнителен ПГО при ТЕЛК над 50%".

7. Нова справка в меню Ведомости - "Справка ЗИХУ поименна".

8. Добавено е ново поле в меню ТПО "Допълнителен граждански отпуск".

04.04.2017

В тази актуализация са отразени промените в наредбата за реда и начина за подаване на данни от уведомленията по чл. 62 от Кодекса на труда:

    1.1  Добавена е номенклатурата по ЕКАТТЕ.
    1.2  За всяко уведомление, изготвено след 31.03.2017 г., следва да се попълва кода по ЕКАТТЕ. Това е кодът на града, в който е работното място на служителя.
    1.3  От уведомлението по чл. 62 отпада поле "Наименование на икономическа дейност"
    1.4  От уведомлението по чл. 62 отпада поле "Номер на договор".

21.02.2017

1.В тази актуализация са коригирани проблемите свързани с подаването на данни с декларация образец 1 за някои осигурени лица.
 
2. Промени от Януари свързани с начина на попълване на данни в софтуера ни ТРЗ и ЛС.
   
3. Някои неща, които често забравяте, и които оказват влияние на подаваната информация от вас към НАП.

14.02.2017

1. Актуализирана Декларация образец 1 за работа в 2017 г.

ВАЖНО за ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ ЕДНО! - За всички служители, чиито договори са прекратени през 2017-та година е необходимо да се избере код на прекратяването! Това можете да направите от меню Входни данни -> Трудови договори -> ТПО -> Код на прекратяването. Полето "Код на прекратяването" се отключва за попълване само когато е попълнена дата на прекратяване на ТПО. 

ВНИМАНИЕ!!! - Задължително направете изчисление на заплатите от меню Трудови договори, след като направите актуализацията! Промени по вече изчислените възнаграждения няма да има!

 

18.01.2017

1. Актуализирана база данни за работа в 2017 г.

Важно! - В началото на 2017 година, всеки трябва да провери и избере наново следните номенклатури за фирмата:

1. Поредния номер на икономическа дейност за фирмата съгласно Приложение 1 към ЗБДОО за 2017 година. Това можете да направите от меню: Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца -> Пореден номер на икономическа дейност за фирмата

2. Процент ТЗПБ съгласно Приложение 2 към ЗБДОО за 2017 година. Това можете да направите от меню: Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца -> Процент ТЗПБ 

3. НКПД - код и наименование на длъжността на служителя. От 01.01.2017 година има промяна в класфикатора на длъжностите. В софтуера е въведена актуалната номенклатура на длъжностите, но ако за някои от вашите служители има промяна, то вие трябва да изберете наново коректната длъжност.

 

14.12.2016

1. Актуализирана база данни за работа в месец Декември 2016 г.

2. Възможност за преизчисляване на данъка на годишна база в период Декември 2016 г.

3. Възможност за отваряне на период Януари 2017 г. и попълване на данни за уведомления за сключване или прекратяване на трудови договори.

Внимание!!!

В период Януари 2017 г. не можете да изчислявате заплати и осигуровки, тъй като не са отразени новостите в законодателството, работни и почивни дни и други важни промени.

- Моля, НЕ ползвайте браузър "Internet Explorer" за сваляне на актуализацията!

 

29.08.2016

1. Нови справки

Меню Справки -> Ведомости -> Справка въведени болнични

Меню Справки -> Ведомости -> Справка въведени отпуски

2. Отстранени грешки при изчисляване на отпуски за лицата по чл. 114 от КТ.

 

04.08.2016 г.

1. Допълнителни контроли

-|- За Договори за управление и контрол за попълване се забраняват полета "Изработени часове дневно", "Законоустановено работно време", "Вид работно време" и "Вид работна седмица". Промяната се налага поради допускани грешки от потребителите и осигуряване на управители на търговски дружества на 4 часа. Съгласно разяснения на НАП, за осигурените по договори за управление и контрол лица, е недопустимо пропорционално изчисляване на минималния осигурителен доход.

2. Добавени допълнителни филтри към ведомости и експорти. 

-|- Ведомост за заплати и Ведомост за заплати 2 - добавени са филтри за лица с намалена работоспособност, гражданство и отработени дни в месеца.

-|- В експорти на масово плащане към банки са добавени филтри за отдел и вид плащане

3. Промени в начина на въвеждане на данни за болнични - Проверете отново въведените данни за болничните в последния отворен период!

-|- В меню "Трудови договори" -> "Болнични" са направени промени в начина на попълване на данни за болничните листове.

 - Номер на болничния - вече се въвежда пълният дванадесетцифрен номер на болничния лист

 - Крайна дата - вече се въвежда крайната дата на болничния, така както е посочена в самия болничен лист.

 - Не се въвеждат календарни дни

 - Премахнати са ненужни полета за приложения към болничните листове

4. Нов код за вид осигурен

-|- В номенклатурата на видовете осигурени лица е добавен нов код за вид осигурен "26 - работещ в специализирано предприятие по ЗИХУ" и са направени промени във връзка с новия код за вид осигурен.

5. Актуализирана номенклатура на длъжностите по НКПД

-|- Актуализиран е списъкът на длъжностите по НКПД с промените считано от 01.08.2016 г.

6. Нова Справка в меню Ведомости - Справка работни дни

-|- В случай, че при отваряне на справката получите съобщение, че нямате достъп до тази справка, е необходимо да стартирате функцията Quick Update от меню Сервизни функции -> Quick update

 

01.03.2016

1. Промяна в минимален осигурителен доход за земеделски производители.

-|- Моля имайте предвид, че тази промяна касае данните за Януари-2016 г.

2. Коригирана е Служебна бележка по чл. 45 за Граждански договори за 2016 година.

 

22.02.2016

1. Декларация образец 6 - Промени в датите

-|- Моля имайте предвид, че тази промяна касае данните за Януари-2016 г.

 2. Коригирана е Служебна бележка по чл. 45 за Граждански договори за 2016 година - Колоните се попълват според кода на дохода от въведения процент нормативно признати разходи.

 

04.01.2016

1. НКПД за 2016 година - Отразени са промените в номенклатурата на класификатора на длъжностите

-|- Моля, проверете дали за някои от служителите не са променени кода или наименованието на длъжността! Най-лесно можете да направите справка в меню Ведомости -> Справка трудови договори.

2. Нова справка с меню Справки и документи - "Справка прагове" - показва минималните осигурителни прагове, според избрания пореден номер на икономическа дейност за фирмата.

 

17.12.2015

1. Годишно преизчисляване на данъка - Отразен е новия начин на преизчисляване на данъка с новите облекчения за деца

-|- За автоматично преизчисляване на доходите от трудови правоотношения е необходимо да се постави отметка в поле: "Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Данни за месеца -> Автоматично преизчисление на данъка"

2. Нови полета в меню "Данъчни облекчения"

-|- Брой деца за облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ

-|- Брой деца с увреждания за облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ

3. Актуализирана таблица по Приложение 1 към ЗБДОО за 2016 г. - Нови минимални осигурителни доходи (прагове) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

4. Актуализиран календар на официални работни и почивни дни за 2016 г.

5. Актуализирани месечни данни за минимална заплата и минимален осигурителен доход за земеделски производители през 2016 г.

 

10.11.2015

1. Актуализирана бланка на Служебна бележка по чл. 45 ал.1 от ЗДДФЛ - за годишно преизчисление на доходите от трудовите правоотношения.

2. Нови полета в меню "Данъчни облекчения"

-|- Брой деца за облекчение по чл. 22в от ЗДДФЛ

-|- Брой деца с увреждания за облекчение по чл. 22г от ЗДДФЛ

 

12.10.2015 г.

1. Нова бланка Сметка за изплатени суми

2. Нови бланки на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ


17.09.2015 г.

1. Договор за един ден по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, и промени за договорите по чл. 114 от Кодекса на труда - Във връзка с промените в Кодекса на труда и новия чл. 114 а, са направени доработки за покриване на изискванията на новия трудов договор за един ден.

2. Сет документи за назначаване на служител.
При попълване на необходимите данни за изготвяне на трудов договор имате възможност да изберете "Комплект документи за назначаване".

 

15.07.2015 г.

Корекци в актуализацията:

1.Коригиран е начина на изчисляване на нетно възнаграждение, за попълване на Декларация Образец 1.

Новости в актуализацията:

1. Нови експорти към други програми и Банки:Добавена е банка ДСК

2. Доработена е функционалност възстановяване на данни от неактивен служител:Добавили сме възможност да се възстановяват и данни за трудовите правоотношения.

ВНИМАНИЕ!!! - От 13.07.2015 година има нова версия на програмата  на НАП за тест на Декларация 1,която можете да свалите от ТУК.


07.07.2015 г.

1. Нов документ - Граждански договор.

2. Промяна в минималната работна заплата (МРЗ)

ВНИМАНИЕ!!! - За всички служители, които са назначени на минимална работна заплата е необходимо да се промени договореното им възнаграждение. Това можете да направите от меню Входни данни -> Трудови договори -> Месечни данни -> Основна заплата

3. Нови експорти към други програми .

4. Опцията за възстановяване на данни от неактивен служител.

5. Добавена възможност, за подаване на уведомление за  Трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ.

 

15.05.2015 г.

 • УП 2 за пълно работно време

11.02.2015 г.

 1. Отразени промени в Декларация образец 1 за 2015 г.
 2. Нов контрол на поле група доплащане за стаж - Напомняне в случай, че полето е оставено празно.
 3. Отразени промени в начина на попълване на дата на изплащане/начисляване в Декларация обраец 6 за 2015

29.01.2015 г.

 1. Указател за осигуряване във фонд ДЗПО в УПФ - Входни данни -> Трудови договори -> ТПО -> "Без вноски за ДЗПО в УПФ"
  За лицата родени след 31.12.1959 г, които са избрали да се осигуряват само във фонд Пенсии. 
  Когато лицето е подало заявление за осигуряване само във фонд Пенсии с увеличена вноска в това поле се избира "ДА". 
  В този случай осигурителните вноски за фонд ДЗПО в УПФ ще се прибавят към изчислените осигурителни вноски за фонд Пенсии.
 2. Избран от работодателя период за Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ): Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Данни за месеца -> "СИРВ Период" и "СИРВ Начало"
  В първото поле се въвежда цифра между 2 и 6 за периода, определен за сумиране на работното време.
  Във второто поле се избира дата за начало на периода на сумиране на работното време. 
  От датата, която посочите тук са важни само месеца и годината. 
  Когато периода на СИРВ е започнал през Януари-2015 г. няма значение кой от дните на Януари ще изберете за начало.
  ВНИМАНИЕ - Тези полета се попълват само когато работодателя е избрал период за сумиране на времето по-голям от един месец.
  ЗАБЕЛЕЖКА - Когато периода на СИРВ е започнал през 2014 година и продължава до изтичането му в 2015 г. тези полетя няма да се отразят на данните подавани с Декларация образец 1.
 3. Ново придружително писмо за болнични и други документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО.
 4. Отразени са Минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности на осигурителя.
 5. Актуализирана е номенклатурата на длъжностите и професиите НКПД. В тази връзка е наложително да проверите за промени в длъжностните наименования и/или кодове на работниците и служителите.
 6. Отразени са промените в декларация образец 1
 7. Отразени промени при попълване на дата на изплащане/начисляване в ред 18 на Декларация образец 6
 8. Премахната е категория ДОО: "до 40 часа под МРЗ 3-та категория" поради отпадане на код за вид осигурен "11" от указанията за попълване на декларация образец 1. 
  Работещите с трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда вече са осигурени за всички социални рискове включително "Общо заболяване и майчинство".
  За лицата работещи с трудов договор по чл.114 от КТ можете да използвате другите две категории ДОО: "основен договор по чл. 114 с всички осигуровки" и "2-ри тр договор по чл. 114 с всички осигуровки.

08.12.2014 г.

 • Добавени са 7 нови бланки на служебни бележки за доходи;
 • Нова сметка за изплатени суми по граждански договори;
 • Работни дни за Декември 2014 година.
 • Възможност за работа в период Януари.2015 г.

 

 14.10.2014

 • Добавени са нови декларации образец № 6 за осигурителните вноски и начисления месечен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за обезщетенията, изплащани на лицата по реда на: чл. 222, ал 1; чл. 213; чл. 214 и чл. 225 от Кодекса на труда.
 • Нов експорт - масово плащане по спецификация на Уникредит БулБанк CSV

31.07.2014

 • Добавени са 16 нови длъжности в класификатора на длъжностите НКПД.
  • 14316027 - Управител спа център
  • 14316028 - Управител уелнес център
  • 14316029 - Управител таласо център
  • 21426023 - Инженер сграден фонд
  • 21445052 - Мениджър недвижима собственост
  • 23425009 - Младши учител подготвителна група
  • 23425010 - Учител подготвителна група
  • 23425011 - Старши учител подготвителна група
  • 23427012 - Главен учител подготвителна  група
  • 24225103 - Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора
  • 26356021 - Предприемач в социалната работа
  • 26566007 - Спортен коментатор - анализатор
  • 31233006 - Техник поддръжка на сгради и машини
  • 34123018 - Експерт от опит социално включване
  • 34233007 - Ски учител
  • 34236008 - Спортен аниматор

15.05.2014

 • Отстранен проблем при назначаване на нов служител.

14.05.2014

 • В Придружително писмо към Опис за болнични са добавени кодовете за флаг за ЕГН/ЛНЧ/ СЛНЧ на представляващия осигурителя според номенклатурата на НОИ. номенклатурата е следната:
  • 0 – ЕГН
  • 2 – ЛНЧ
  • 1 - СЛНЧ от НАП
  • 3 - Гражданин на ЕС без идентификатор

25.04.2014

 • Промени в декларация образец 1 за граждански договори отстранено е несъответствието между декларация 1 и декларация 6.

02.04.2014

 • Нова бланка "Придружително писмо" към опис за болнични.
 • Нов експорт - масово плащане на заплати към банка ДСК.

06.03.2014

 • Нова справка Суматори за 2014 година - Осигуровките са посочени с новите кодове за вид плащане.

03.02.2014

 • Декларация 6 преизчислен ДДФЛ - Декларацията с данъка за довнасяне за 2013 г. се подава в срок до 25.02.2014 г.
 • Ведомости - Във всички ведомости е добавена нова колона период. Целта на колоната е да се вижда за кой период са данните за отделните редове, когато ведомостите се генерират за повече от един месец.

24.01.2014

 • Коригирана Служебна бележка за годишен доход по граждански договори съгласно последните изисквания и забележки на НАП.
 • Нови документи - Сметка за изплатени суми по граждански договори за 2014 г.

14.01.2014

 • Отразени са промените съгласно Наредба Н-8 във връзка с изчисляването и декларирането на данъка върху доходите на физическите лица. В тази връзка са направени промени по следните справки и експорти:
  • Променена справка Суматори – ДДФЛ се посочва на отделен ред, когато възнагражденията за обработвания месец са изплатени през следващия.
  • Декларация образец 6 – Не се включва ДДФЛ, когато възнагражденията за обработвания месец са изплатени през следващия.
  • Декларация образец 6 само ДДФЛ - включва само ДДФЛ, когато възнагражденията за обработвания месец са изплатени през следващия.
  • Протокол – Придружително писмо към Декларация образец 1 – Нова бланка
 • Съобразени са изчисленията на осигурителните вноски във връзка с новия начин на едновременно подаване на декларации 1 и 6. Закръгляването при изчисляването на осигурителните вноски става по реда на чл. 2а от Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС.
 • Служебна бележка за годишно преизчисляване на ДДФЛ, за доходите по трудови правоотношения – Промени в текстовете на бланката.
 • Служебна бележка за при напускане, за доходите от трудови правоотношения – Промени в текстовете на бланката.
 • Сметка за изплатени суми, за доходите по извънтрудови правоотношения (граждански договори) - Нова бланка 2014 г.
 • Годишна служебна бележка за изплатени доходи от извънтрудови правоотношения (граждански договори). Наименование: „Сл.Бел.чл.45-Гр.Договори” в меню „Справки и документи”. Старата бланка за годишна служебна бележка по граждански договори остава активна.

 Те се намират в меню Входни Данни => Общи данни за фирмата=> Спомагателни таблици=> Данни за месеца.

16.12.2013

 • Актуализирани са работните и почивните дни за месец Декември 2013 година.
 • Разработено е УП-2 за непълно работно време, удостоверението можете да генерирате  от меню „Експорт на данни към други модули”.
 • Период Януари 2014 е отключен за работа и вече може да се прехвърлят данни от Декември 2013 към Януари 2014 г.

15.11.2013

 • УП 2 - пълно работно време
 • УП 2 - непълно работно време
 • Удостоверенията се генерират от меню Експорт на данни към други модули.

 


29.05.2013

 • Актуализиран календар за 05.2013 г. съобразено е разместването на работните и почивните дни с отработване на 18.05.2013 г.

10.05.2013

 • Променена е печатната форма Придружително писмо към Опис за болнични - формата е съобразена с промените в сила от 01.05.2013
 • Променен е начина на формиране на файл с опис за болнични - файла е съобразен с изискванията на НОИ в сила от 01.05.2013
 • Въведена е информация за всички банки с техните BIC кодове. При въвеждане на данни за банкови сметки на лицата е достатъчно да въведете единствено IBAN. Името на банката, както и BIC кода ще се попълнят при изчисляване на заплатите.

08.01.2013

 • Променен е метода за генериране на файл за Придружително писмо към Опис за болнични. Метода за изготвяне на файла е съобразен с изискванията на НОИ

04.01.2013

 • Новости в Меню - Справки и документи
  • Суматори - 12 - Справката е променена с цел включване на възможност за преглед на суми за плащане по кодовете за 2012 год и новите кодове в сила от 2013 година.
  • Служебна бележка за годишно преизчисляване на данъка - Видима в период 12.2012 г.
  • Суматори - 13 - Справката е видима в периодите след 12.2012 год.
  • Платежни бюджет 13 - Платежните за осигуровки и данъци към бюджета по кодовете в сила от 01.01.2013 год.
  • Платежни собственици 13 - Платежните за осигуровки на самоосигуряващите се лица към бюджета по кодовете в сила от 01.01.2013 год.
 • Актуализирани са номенклатурите:
  • НКПД 2013 - В тази връзка може да се наложи да изберете актуален ко

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.