19.12.07
Новости в модул Счетоводство за 2007 год.

2007-12-19

 • Справката-декларация за ДДС м. декември 2007 година.
 • Коефициентът за следващата година.
 • Годишното изравняване на данъчния кредит.

 

2007-11-20

 • При въвеждане на 'Отчет за извършени продажби' вече не се изисква въвеждане на Контрагент
  в Дневника. Така се попълва и на дискетата.
 • При въвеждане на Нов документ в меню Операции/Протокол за ВОП по ЗДДС са добавени:
  • Автоматичен индекс - автоматично следи за последния издаден номер на протокол и дава следващия
  • Поле за въвеждане на номер на протокола - ако не е избрано автоматично да се генерира номера на протокола, вие можете да си го зададете

Последни новини
bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+