bulmaroffice

Нова програма от НАП от 01.02.2016 година за тест на дневниците по ДДС.

bulmaroffice

Списък с част от задължителните дейности в началото на 2016 година за всички фирми.

bulmaroffice

Утре 18.12.2015, работното време на офиса ни в София ще бъде от: 13.30 до 18.00 часа.


Добавени нови въпроси и отговори в софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Изтеглете си новата версия от15 Януари 2015, за тест на ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация


Излезе новия брой на електронния ни бюлетин. От изданието ще научите в най-синтезиран вид новостите от изминалия месец в сферите на Данъци, Осигуряване и ТРЗ, Санкции по законодателството и Държавен вестник


Опис на всички промени, които правим в продукта с актуализационните файлове

bulmaroffice

В следствие на ново изискване от НАП, ще обновим модул Заплати, като ще внесем корекция в шаблона за служебни бележки. Издадените служебни бележки през последните две седмици ще трябва да се преиздадат.


В цената за абонамента за пакет БулМар Офис вече се включва и годишен абонамент за видео семинарите Accounting Seminars.


Новости в работата ни във връзка с новия специален режим по ЗДДС "Касова отчетност".


Обзор на всичко, с което надградихме модул Заплати през годината.


Разкрихме представителства в още 8 града в страната. Картатата ни на покритие вече е достатъчно гъста за да гарантира своевременна поддръжка във всяка точка от страната.


Новости в модул Счетоводство


Вижте опис на всички новости в модул "Заплати", които направихме през 2013-та.


'Счетоводство +' е новата версия на счетоводния ни модул. Добавени са много нови инструменти, предназначени за ежедневната работа в счетоводните къщи.


Част от доработките към модул Счетоводство за изтеклата година. Благодарим за доверието и обратната връзка!


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4