Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11117046 Апелативен прокурор Военно-апелативен прокурор
11127042 Аташе
11127071 Аташе в задгранично представителство
12 АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
21116001 Аеродинамик
21116002 Астроном
21116003 Астрофизик
21126001 Авиометеоролог
21206001 Актюер
21206002 Аналитик изследване на операциите
21326002 Агроном
21326003 Агроном агроекология
21326004 Агроном агрохимия и почвознание
21326005 Агроном лозарство градинарство и овощарство
21326006 Агроном полевъдство
21326007 Агроном поливно земеделие и борба с ерозията
21326008 Агроном растителна защита
21326009 Агроном селекция и семепроизводство
21326010 Агроном технически култури
21326011 Агроном тропическо земеделие
21326012 Агроном цветопроизводство
21336002 Анализатор замърсяване на въздуха
21336009 Анализатор качество на водата
21446048 Авиоинженер
21466001 Аналитик металургични процеси
21496001 Аналитик комуникации (без компютърни)
21496002 Аналитик системи (без компютърни)
21515021 Авиоинженер електро и приборно оборудване
21515022 Авиоинженер енергетик
21525015 Авиоинженер радиооборудване
216 Архитекти проектанти земемери и дизайнери
2161 Архитекти
21617002 Архитект
21617003 Архитект интериор
2222 Акушерки
22225001 Акушерка
22225002 Акушерка специализант
22225003 Акушерка анестезиология и интензивни грижи
22225004 Акушерка консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
22225005 Акушерка болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
22225006 Акушерка обществено здравеопазване
22225007 Акушерка операционна и превързочна техника
22225008 Акушерка със специалност в системата на здравеопазването
2266 Аудиолози и логопеди
23107002 Асистент висше училище
24116008 Асистент одитор
24136002 Анализатор банка
24136005 Анализатор облигации
242 Административни специалисти
2421 Анализатори по управление и организация
24216009 Анализатор ефективност на търговската дейност
24227081 Асистент
24316001 Анализатор проучване на пазари
24346003 Агент продажби ИКТ
25116006 Анализатор САП
25116009 Администратор САП бизнес анализи
25196006 Аналитик компютърно осигуряване на качеството
25216001 Аналитик бази данни
25216002 Администратор бази данни
25226003 Администратор информационни системи
25226005 Администратор компютърни системи
25236001 Аналитик компютърни мрежи
25236002 Аналитик компютърни комуникации
26117011 Адвокат
2621 Архивисти и уредници
26216007 Архивист
26326001 Антрополог
26326002 Археолог
26365018 Архиерейски наместник
26369001 Архиепископ
26526001 Акомпаниатор
26528018 Артист-хорист
26528019 Артист-солист опера оперета мюзикъл
26530009 Артист стриптийз
2655 Актьори
26556001 Актьор
26556002 Актьор стажант
26556003 Актьор мим
26590001 Акробат
26590002 Артист въжеиграч
26590003 Артист силови изпълнения
26590004 Артист трапец
26590005 Артист ученик в цирка
26590006 Артист цирков
3142 Агротехници
31543002 Авиодиспечер въздушно обслужване
31543013 Асистент-координатор на полети
31547001 Авиодиспечер
31553001 Авиомеханик
31553002 Авиомоторист
31553003 Авиотехник
3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина
33213001 Агент осигуряване
33233001 Агент-купувач
33233002 Агент снабдяване
3331 Агенти по спедиция на товари
33313002 Агент експедиция на товари
33313003 Агент чистотата на товарите
3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост
33343001 Агент недвижими имоти
33343003 Агент управление на собственост
33393007 Аукционер провеждане на търгове
33393008 Агент литературен
33393009 Агент музикални представления
33393010 Агент спорт
33393011 Агент театрален
33393024 Агент патенти
334 Административни приложни специалисти
33413005 Административен специалист с контролни функции
3343 Административни и изпълнителни секретари
33433001 Административен секретар
33433002 Асистент кореспонденция
33433003 Администратор по клинични изпитвания
33433011 Асистент офис
33553001 Агент справки в полиция
34112008 Адвокатски сътрудник
3421 Атлети и състезатели
34223001 Арбитър спортен
34323001 Аранжор витрини щандове
35143001 Администратор уеб сайт
35213041 Асистент продукция телевизия
35223025 Авиодиспечер аеронавигационни съобщения
41102003 Архивист (офис)
41203007 Артистичен секретар
42 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
42113016 Администратор корпоративен център банка финансова платежна институция
42142006 Агент събиране на вземания
42243002 Администратор хотел
4227 Анкетьори в изследвания
42270001 Анкетьор маркетингови изследвания
42270002 Анкетьор
43 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
44153002 Архивар
44162001 Асистент човешки ресурси
51133001 Аниматор
5161 Астролози гадатели и сродни на тях
51618001 Астролог
5212 Амбулантни търговци на храни
52232002 Асистент-продавач
53293001 Асистент на лекар по дентална медицина
54123008 Автоконтрольор
71142001 Арматурист
71192006 Асфалтаджия
71322009 Авиобояджия
72112022 Агломератчик металургия
72112023 Арматурист леярски форми и сърца
72112024 Асфалтьор на метални изделия
72122002 Аргончик
72131001 Автотенекеджия
72312001 Автомонтьор
72313008 Автомеханик
73122001 Акордьор
73142012 Армировчик порцеланови и керамични изделия
73162024 Амалгамчик стъкло
73181019 Апретурист влакна текстил
75351001 Апретурист кожи
75361001 Апретурист обувки
75492001 Анализатор лаборатория
75492016 Аранжьор цветя
81122013 Апаратчик на варочен котел
81212001 Апаратчик петрургия
81212002 Апаратчик производство на редки метали
81212003 Апаратчик хидрометалургия
81212004 Апаратчик цветна металургия
81212005 Апаратчик черна металургия
81212006 Апаратчик електролиза
81312001 Апаратчик химически процеси
81312045 Апаратчик сярна киселина
95200001 Амбулантен търговец