Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
01106001 Военнослужещ офицер
02103001 Военнослужещ сержант
03101001 Военнослужещ войник
11119002 Вицепрезидент на Република България
1112 Висши представители на държавни органи
11127039 Временно управляващ посолство
11127059 Висш дипломатически служител
11127065 Втори секретар в задгранично представителство
1114 Висши представители на организации с нестопанска цел
11149014 Вицепрезидент организация на работодатели
11149018 Вицепрезидент организация на работниците и служителите
11149029 Висш служител на друго регистрирано вероизповедание
21146001 Вулканолог
225 Ветеринари
2250 Ветеринари
22507003 Ветеринар
22507004 Ветеринар акушер-гинеколог
22507005 Ветеринар ветеринарно-санитарен инспектор
22507006 Ветеринар епидемиолог
22507007 Ветеринар интернист
22507008 Ветеринар паразитолог
22507009 Ветеринар патолог
22507010 Ветеринар фармаколог и токсиколог
22507011 Ветеринар физиолог
22507012 Ветеринар хирург
22507014 Ветеринарен лекар лабораторен
23596008 Възпитател
24116010 Вътрешен одитор
26369002 Викарий
26369003 Владика
26527008 Вокален педагог
31193046 Вагонен инструктор
31513002 Втори механик кораб
31514014 Вахтен механик
31524008 Втори помощник-капитан
31524010 Вахтен помощник-капитан
31524021 Водач на несамоходен кораб
31524022 Водач на малък кораб в местно плаване
31524023 Водач на малък кораб за спорт и развлечение по вътрешни водни пътища
324 Ветеринарни техници и асистенти
3240 Ветеринарни техници и асистенти
32403001 Ветеринарен ваксинатор
32403002 Ветеринарен осеменител
32403003 Ветеринарен техник (фелдшер)
34313003 Въздушна фотография
34353008 Втори асистент директор на продукция
34353009 Втори асистент режисьор
34353010 Втори асистент режисьор по монтажа
35213026 Втори асистент оператор
35213037 Видеомонтажист
43212001 Вагоноописвач
43235005 Влаков диспечер
44113008 Видеотекар
51133002 Водач ловен туризъм
51133003 Водач парк за забавления
53291002 Водолечител
62101015 Въглищар производител на дървени въглища
7126 Водопроводчици и тръбопроводчици
71262001 Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация)
71262002 Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
71262003 Водопроводчик химическата промишленост
71262004 Водопроводчик кораб
71262005 Водопроводчик поддръжка
71262019 Водопроводчик аварийна група
71311006 Варосвач баданосвач
72112026 Водопроводчик-мазутчик металургична пещ
73132003 Валцовчик скъпоценни метали
73181020 Вдевач
73181021 Въжар
73212001 Въвеждащ печатарска преса
73212002 Вътрешен коректор
7541 Водолази и гмуркачи
75412003 Водолаз
75492002 Влагоизмерител
81222001 Възстановител-металист
81313068 Вакуумимпрегнатор
81313069 Вакуумоператор
83 ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
83121005 Везнар
832 Водачи на леки автомобили и мотоциклети
8321 Водачи на мотоциклети
83212001 Водач мотоциклет
8322 Водачи на леки автомобили вкл. таксита
83223001 Водач специален автомобил
833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси
8331 Водачи на автобуси и ватмани
83312001 Ватман
8332 Водачи на тежкотоварни автомобили
83412001 Водач селскостопански машини
83412002 Водач машини за горско стопанство
83422016 Водач ледообработваща машина машина за утъпкване на сняг
83432004 Водач клетка за асансьор кабина (мини)
83442001 Водач (оператор) открита платформа с повдигащо устройство
83442002 Водач (оператор) платформа - промишлен транспорт
83442003 Водач електрокар
83442004 Водач мотокар
93120001 Варогасач
93290029 Вадач пещи
9331 Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление
93310001 Велосипедист
9332 Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга
93320001 Водач превозно средство с животинска тяга
95100001 Ваксаджия