Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
2642 Журналисти
26426009 Журналист
26590009 Жонгльор
34213001 Жокей
43212003 Железопътен посредник
612 Животновъди
6121 Животновъди и производители на млечни продукти
61211008 Животновъд
6129 Животновъди н.д.
632 Животновъди произвеждащи за собствено потребление
6320 Животновъди произвеждащи за собствено потребление
8312 Железопътни спирачи сигналисти и стрелочници
92110003 Жътвар