Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11113024 Кметски наместник община
11119016 Кмет община
11119018 Кмет кметство
11119022 Кмет район
11127041 Консул
12116009 Корпоративен секретар
13216030 Квалифицирано лице фармацевтично производство
13433003 Координатор грижи за възрастни хора в общността
21126003 Климатолог
21336004 Консултант екология
21446046 Конструктор на плавателни съдове
2165 Картографи и земемери
21656005 Картограф
21668001 Компютърен аниматор
22646004 Кинезитерапевт
22653003 Консултант диетично хранене
22653004 Консултант здравословно хранене
22696009 Контрольор в Районна здравноосигурителна каса
24136006 Консултант ценни книжа
24216008 Консултант по управление
24216013 Координатор производство
24216020 Координатор програмна дейност радио и телевизия
24236009 Кариерен консултант
24346004 Консултант продажби ИКТ
25116007 Консултант САП
25136005 Консултант интернет програмиране
25196008 Координатор ИТ проекти
25226006 Консултант администриране на системи
25296004 Консултант компютърни престъпления
25296005 Консултант сигурност на данни
26216010 Куратор
26326008 Криминолог
26356019 Консултант деца и младежи
26369007 Капелан
26369008 Кюре
26417009 Консултант драматургичен
26417010 Критик
26426010 Колонист
26426011 Коментатор
26426012 Кореспондент
26516002 Конструктор кукли
26517006 Консерватор реставратор
26518007 Карикатурист
26527012 Концертмайстор
26528023 Композитор
26528024 Корепетитор
26563005 Конферансие
26590012 Клоун
26590013 Комик цирк
26590016 Кукловод
31154062 Контрольор корабоплаване
31193002 Конструктор професионално обучение
31193051 Контрольор железен път и съоръжения
31193060 Консултант превоз на опасни товари
31223006 Координатор преработваща промишленост
31234004 Координатор по безопасност и здраве
315 Корабни и авиационни специалисти
3151 Корабни механици и техници
31513006 Корабен електроник
31513007 Корабен електротехник
3152 Корабни палубни офицери и пилоти
31523025 Капитан на катер
31524001 Капитан кораб
31524002 Капитан кораб (вътрешни водни пътища)
31524003 Капитан плаващо техническо средство
31524004 Капитан пристанище
31524005 Капитан яхта
31524006 Капитан на влекач
31524020 Корабоводител
31524024 Командир на моторен катер
31545005 Координатор въздушно обслужване
31545006 Координатор управление на въздушното движение
32594002 Културтерапевт
3312 Кредитни специалисти
33123003 Кредитен администратор
33125001 Кредитен специалист банка финансова платежна институция
33125006 Консултант управление на просрочията
33125007 Консултант управление на вземанията
33223005 Консултант (промотьор) продажби
33243005 Комисионер кораби пратки
33243006 Комисионер пътувания
33243007 Комисионер стоки
33313004 Корабен агент
33313005 Корабен брокер
33333005 Консултант подкрепена заетост
33433006 Координатор
33433012 Квестор
33533010 Контрольор пенсии
33593012 Консултант държавна администрация
34113009 Консултант-юрист регионална структура на организация на работниците и служителите
34353003 Каскадьор
35113002 Компютърен оператор
35123003 Компютърен техник бази данни
35123004 Компютърен техник анализи на компютърни системи
35123005 Компютърен аналитик поддръжка на софтуер
35123006 Консултант поддръжка на информационни технологии
35123007 Консултант поддръжка на софтуер
35143005 Консултант управление на уеб сайт
35143006 Координатор управление на уеб сайт
35213011 Киномеханик
35213019 Кинематограф
35223023 Криптограф
421 Касиери инкасатори и сродни на тях
42111013 Касиер гише в съобщенията
42111014 Касиер обменно гише
42121003 Касиер-приемчик тотализатор
42123007 Контрольор казино
42123008 Крупие
4213 Комисионери и лихвари
42132001 Комисионер заложна къща
4221 Консултанти и служители в пътнически агенции
42213001 Консултант пътнически транспорт
43112001 Калкулант
43112002 Касиер домакин
43112003 Касиер счетоводство
43212006 Кантарджия
43212007 Контрольор запаси
43233012 Контрольор автомобилен транспорт
43233013 Контрольор влакове
43233014 Контрольор самолети
43233015 Контрольор служба за въздушни превози и услуги
43233016 Контрольор товаро-разтоварна дейност
44113001 Картотекар
44123002 Контрольор поща
44123003 Контрольор пощенска служба
44123004 Контрольор пощенски склад
44136005 Коректор
44152004 Книговодител
44193010 Координатор дейности
5112 Кондуктори
51121001 Кондуктор
51123002 Контрольор по редовността на пътниците
51202005 Карвинг-декоратор
5142 Козметици и сродни на тях
51422002 Козметик
51422007 Консултант по отслабване
51530005 Клисар
5162 Компаньони и камериери
51620005 Компаньонка
51621001 Камериер камериерка
51621003 Камериер камериерка хотел
51642010 Кинолог
523 Касиери и продавачи на билети
5230 Касиери и продавачи на билети
52301001 Касиер
53291004 Калолечител
54123013 Командир екип
54123014 Командир отделение
54123015 Командос
6 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО ГОРСКОТО ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
61 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
61231006 Копринар
62 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
7 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
7113 Каменоделци каменоцепачи каменорезачи и каменодълбачи
71132002 Каменар
71132003 Каменар каменна зидария
71132004 Каменодълбач
71132005 Каменоредач (оформител)
71132006 Каменотрошач
71132007 Каменоделец на паметници
71132008 Каменоделец
71132009 Каменоделец облицовки
71142003 Кофражист
71142004 Кофражист бетонни отливки
71152011 Корабен кофражист
71242001 Корабен изолировач
71262008 Каналджия
71331001 Коминочистач
72112035 Калибровчик валци
72112036 Катодчик
72112037 Коксосортировач
72112038 Конверторчик
72112039 Кофаджия
72122007 Корабен електрозаварчик двойни дъна и затворени съдове
72131009 Ковач котли казани
72131010 Ковач мед
72142004 Корпусник корабостроене и кораборемонт
72142015 Корабен ремонтчик
72152005 Каландрист
72152006 Калибровчик телове и проводници
722 Ковачи производители на инструменти и сродни на тях
7221 Ковачи с чукове и преси
72211001 Ковач
72211002 Ковач подковаване на животни
72211003 Ковач инструменти
72222012 Ключар
72332003 Котлочистач
72332004 Котляр ремонт на енергийни агрегати и съоръжения
73132007 Ковач златна бижутерия
73152013 Корабен формовчик стъклопластови конструкции
73152014 Крояч резач на плоско стъкло
73162015 Колорист стъкло и керамика
73162016 Копист стъкло и керамика
73171002 Кошничар
73212018 Копировач
73212019 Копист
73212020 Коригировач фотогравюри
73222001 Клавиатурист релефноноборна машина
73222002 Корнировач
73232003 Картонажист овлажняване на книжни материали
73232004 Картооформител
73232005 Книговезец
73232006 Книговезец-подвързвач (Брайлова азбука)
74132005 Кабелен муфаджия
74222014 Корабен радиомонтьор
75112022 Категоризатор животни
75112023 Колач животни
75222010 Комплектовач мебелен обков
75222011 Крояч дървени модели
75312010 Кожухар
75322001 Копировач жакардови модели
75322002 Крояч текстил
75322003 Крояч кожа
75322004 Крояч платна
75351003 Кожар
75351004 Кожар манипулант
75351005 Кожар стригач
75351006 Кожар-полировач на кожи
75361002 Конфекционер обувки (ръчно)
75361003 Крояч обувни изделия
75412004 Кесонен работник
75432009 Контрольор качество на продукти (без храни и напитки)
75433010 Контрольор качество
81112006 Крепач (поставяч) подпори
81312044 Кислородчик
81322001 Копист филмови материали
81822001 Корабен моторист машинист
81822002 Корабен огняр
81822003 Корабен помпиер
83122007 Кантонер железопътна линия
8343 Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения
83432001 Кранист
83432002 Кранист (подвижен)
83502002 Кормчия спасителна лодка
83502003 Кормчия корабен
93290001 Комплектовач
93290011 Ковач щайги и други опаковки (ръчно)
93320002 Каруцар
93320003 Колар
9412 Кухненски помощници
9621 Куриери разносвачи на колетни пратки и носачи
96210001 Куриер
96210002 Куриер служба офис