Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11129011 Управител Национален осигурителен институт
11129015 Управител Българска народна банка
11129018 Управител Национална здравно-осигурителна каса
112 Управляващи и изпълнителни директори
1120 Управляващи и изпълнителни директори
11207023 Управител
11207024 Управител застрахователно дружество
11207046 Управител клон на търговско дружество
12116003 Управител финансови дейности
12116004 Управител счетоводни услуги
12126001 Управител човешки ресурси
12196002 Управител бизнес услуги
12196003 Управител чистота
12216002 Управител продажби и маркетинг
12226005 Управител реклама и връзки с обществеността
13213001 Управител преработваща промишленост
13223001 Управител добивна промишленост
13235001 Управител проектиране
13235002 Управител строителство
13243003 Управител складово стопанство
13243004 Управител транспорт
13303013 Управител пощи
13306014 Управител Интернет доставки
13415001 Управител детско заведение
13425006 Управител лечебно заведение за извънболнична помощ
13433001 Управител дом за стари хора със здравни грижи
13433002 Управител дом за стари хора без здравни грижи
13443004 Управител специализирана институция
13447003 Управител социални услуги в общността
13463005 Управител финансово-кредитна и паричнообменна дейност
13466004 Управител клон на застрахователна институция
13467003 Управител банков клон клон на финансова платежна институция
141 Управители на хотели и ресторанти
1411 Управители на хотели
14113002 Управител хотел
14113003 Управител мотел
14113004 Управител пансион
1412 Управители на ресторанти
14123001 Управител заведение за обществено хранене
14123002 Управител павилион
14123003 Управител ресторант на самообслужване
14123004 Управител сладкарница кафене
14123005 Управител бар
14123006 Управител ресторант
14123007 Управител стол
14123008 Управител приготвяне и доставяне на храна (кетъринг)
14203001 Управител търговия на едро
14203002 Управител външна търговия
14203003 Управител търговия на дребно
14203004 Управител магазин
14203005 Управител супермаркет
14203006 Управител универсален магазин
14313015 Управител отдих почивна база
14313016 Управител спортни дейности
14313017 Управител казино
14313018 Управител бинго зала
14313019 Управител зала игрални автомати
14313020 Управител развлекателни увеселителни паркове
14316025 Управител културни дейности
14316027 Управител, спа център
14316028 Управител, уелнес център
14316029 Управител, таласо център
14393001 Управител заведение за обслужване на населението
14393002 Управител търговски център
14393003 Управител къмпинг
14393004 Управител туристическа агенция
14393005 Управител бюро за услуги
14393006 Управител хижа
2164 Урбанисти
21646001 Урбанист
21663006 Уеб дизайнер
232 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО
23205002 Учител практическо обучение
23205006 Учител теоретично обучение
23205010 Учител преподавател професионален колеж
233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (5-12 клас)
2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (5-12 клас)
23305004 Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23305005 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
23305006 Учител спортна подготовка
23306013 Учител по религия прогимназиален етап
23306014 Учител по религия в гимназиален етап
234 Учители в начален етап на основното образование (1-4 клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
2341 Учители в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415002 Учител начален етап на основното образование (1-4 клас)
23415006 Учител чужд език в начален етап на основното образование (1-4 клас)
23416009 Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас)
2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка
23425002 Учител детска градина
23425006 Учител музика в детска градина
23425010 Учител, подготвителна група
23516001 Учител методик
2352 Учители за лица със специални образователни потребности
23525002 Учител ресурсен
23525010 Учител на деца с умствена изостаналост.
23525018 Учител на деца с нарушено зрение
23535001 Учител Преподавател чужд език в занимания по интереси
23535004 Учител чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23545001 Учител Преподавател музика в занимания по интереси
23545004 Учител музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555001 Учител Преподавател изобразително иили приложно изкуство в занимания по интереси
23555004 Учител изобразително изкуство иили приложно изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555007 Учител Преподавател кино и фотоизкуство в занимания по интереси
23555010 Учител кино и фотоизкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555013 Учител Преподавател танцово изкуство в занимания по интереси
23555016 Учител танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23555019 Учител Преподавател театрално изкуство в занимания по интереси
23555022 Учител театрално изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23565001 Учител Преподавател по информационни технологии в занимания по интереси
23565003 Учител информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата
23595013 Учител литературно творчество в занимания по интереси
23595016 Учител литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595019 Учител Преподавател природо-математически учебни предмети в занимания по интереси
23595022 Учител природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595025 Учител Преподавател селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в занимания по интереси
23595028 Учител селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595031 Учител Преподавател спортни дейности и туризъм в занимания по интереси
23595034 Учител спортни дейности и туризъм в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
23595037 Учител Преподавател хуманитарни и обществени дисциплини в занимания по интереси
23595040 Учител хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата
26216004 Уредник музей
26216005 Уредник галерия за изкуства
26216006 Уредник зооколекция в зоологическа градина
26216009 Уредник културен институт
31193058 Участъков инспектор в железопътен транспорт
3514 Уеб техници
35143003 Уебмастер
44133007 Уредник програма
51530004 Уредник сграда
51532006 Управител общежитие
52213001 Управител търговия на дребно (доставки по домовете)
52213002 Управител търговия на дребно (магазини на самообслужване)
61113001 Управител селско стопанство
61293016 Управител дивечовъдно стопанство
62103001 Управител горско стопанство
62103002 Управител лов
62212001 Управител рибно стопанство
81322013 Увеличител на снимки
95 УЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И РАБОТНИЦИ ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА УЛИЦАТА
952 Улични продавачи на нехранителни стоки
9520 Улични продавачи на нехранителни стоки
95200003 Уличен продавач нехранителни стоки