Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11145043 Федерален секретар браншова организация на работниците и служителите
12117001 Финансов директор
12117002 Финансов мениджър
12195006 Фасилити мениджър
13427020 Фармацевт-магистър, ръководител на аптека
13427021 Фармацевт-магистър, контрол върху качеството на лекарствените продукти
13427026 Фармацевт-магистър, заместник-ръководител на аптека
2111 Физици и астрономи
21115021 Физик медицинска радиологична физика
21115022 Физик медицинска санитарна физика
21115023 Физик радиационна хигиена
21115024 Физик радиобиология
21115025 Физик биофизика
21116005 Физик
21116006 Физик акустик
21116007 Физик атомна физика
21116008 Физик балистик
21116009 Физик електричество и магнетизъм
21116010 Физик електроник
21116011 Физик механика
21116012 Физик молекулярна физика
21116013 Физик оптика
21116014 Физик теоретична физика
21116015 Физик термодинамика
21116016 Физик топлофизика
21116017 Физик физика на елементарните частици
21116018 Физик физика на полупроводниците
21116019 Физик физика на твърдото тяло
21116020 Физик хидродинамика
21316024 Фитолог
21316039 Физиолог
21316040 Физиолог растения
21316042 Фармаколог токсикология
21426024 Фасаден инженер
21656007 Фотограметрист
22403001 Фелдшер
22403002 Фелдшер специализант
22403003 Фелдшер със специалност в системата на здравеопазването
22506001 Физиолог животни
2262 Фармацевти
22626001 Фармацевт индустриален
22626018 Фармацевт-магистър, медицински представител
22627003 Фармацевт магистър
22627004 Фармацевт магистър инспектор
22627005 Фармацевт магистър аналитик
22627006 Фармацевт магистър технолог
22627008 Фармацевт магистър анализ на лекарствените продукти
22627009 Фармацевт магистър клинична фармация
22627010 Фармацевт магистър лечебни растения и фитофармацевтични продукти
22627011 Фармацевт магистър организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
22627012 Фармацевт магистър организация и икономика на фармацевтичното производство
22627013 Фармацевт магистър технология на лекарствата с биофармация
22627014 Фармацевт магистър токсикология и токсикологичен анализ
22627015 Фармацевт магистър клинична химия
22627016 Фармацевт магистър военномедицинско снабдяване
2264 Физиотераписти
22646006 Физиотерапист
241 Финансови специалисти
24116012 Финансов контрольор
2412 Финансови и инвестиционни консултанти
2413 Финансови анализатори
24136001 Финансов анализатор
24227031 Финансов контрольор държавен служител
24227097 Финансов инспектор
2633 Философи историци и политолози
26336004 Философ
26436009 Филолог
26436010 Филолог графолог
26436011 Филолог етимолог
26436012 Филолог лексикограф
26436013 Филолог морфолог
26436014 Филолог семантолог
26436015 Филолог фонолог
26436016 Фонолог
26528028 Фолклорист
2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях
26545027 Филмов експерт
33525001 Финансов ревизор
3423 Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт
34233004 Фитнес инструктор
3431 Фотографи
34313001 Фотограф
34313002 Фоторепортер
43112005 Фактурист
44113004 Филмотекар
44113005 Фондохранител музей художествена галерия
44113006 Фонотекар
44113007 Фототекар
514 Фризьори козметици и сродни на тях
5141 Фризьори
51412001 Фризьор
51618004 Френолог
52410003 Фотомодел
61112002 Фермер отглеждащ захарно цвекло
61112003 Фермер отглеждащ зеленчуци
61112004 Фермер отглеждащ зърнени култури
61112005 Фермер отглеждащ лен
61112006 Фермер отглеждащ люцерна
61112007 Фермер отглеждащ полски култури (различни видове)
61112008 Фермер отглеждащ тютюн
61112009 Фермер отглеждащ фъстъци
61122001 Фермер отглеждащ лозя
61122002 Фермер отглеждащ овощни дървета
61122003 Фермер отглеждащ плодове
61122004 Фермер отглеждащ хмел
61131006 Фиданкопроизводител
61142001 Фермер смесени култури
61212002 Фермер животновъд
61212003 Фермер коневъд
61212004 Фермер производител на кожи
61212005 Фермер производител на млечни продукти
61212006 Фермер производител на мляко
61212007 Фермер развъждащ племенни животни
61222001 Фермер отглеждащ птици
61222002 Фермер производител на яйца
61222003 Фермер развъждащ птици в инкубатор
61232001 Фермер пчелар
61232002 Фермер пчеловъд
61232003 Фермер отглеждане на копринени буби
61291003 Фуражист
61292001 Фермер зайцевъд
61292002 Фермер развъждащ кръстосани животни
61293017 Фермер дивечовъд
61302001 Фермер смесено стопанство
62212002 Фермер отглеждащ аквакултури
62212003 Фермер рибовъд
63102001 Фермер растениевъдство за собствено потребление
63102002 Фермер смесени култури за собствено потребление
63202001 Фермер животновъдство за собствено потребление
71142007 Формовчик бетонни изделия
72112054 Феросплавчик
72112055 Флюсовар
72112056 Флюсодобивчик
72112057 Формовчик
72232041 Фрезист
73142010 Формовчик абразивно колело
73142011 Формовчик керамични изделия
73152025 Формовчик стъклени изделия
73152026 Фускаджия
73162020 Фирмописец
73191007 Формовчик восъчни основи (пчелни пити)
73212010 Формовчик електротипер
73212011 Формовчик стереотипер
73212031 Фотогравьор
73212032 Фотограф фотогравюри
73212033 Фоторетушьор
73212034 Фотоцинкограф
73212035 Фрезист-монтажист клишета
73222012 Фотонаборчик
74121002 Формовчик фолио
75111020 Футеровчик
75141001 Ферментатор
75221009 Фурнирослепвач
75361024 Финишист каучуково-обувни изделия
75492014 Формовчик стъклени лещи
81112037 Филтърджия
81112038 Флотационен работник
81112039 Флотиер
93320004 Файтонджия