Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
2113 Химици
21136001 Химик
21136002 Химик-аналитик
21136003 Химик дегергенти
21136004 Химик корозия
21136005 Химик кристалография
21136006 Химик металургичен
21136007 Химик молекулярен
21136008 Химик неорганична химия
21136009 Химик обработка на кожи
21136010 Химик обработка на светлочувствителни материали
21136011 Химик органична химия
21136012 Химик петролен
21136013 Химик пластмаса
21136014 Химик полимери
21136015 Химик производство на бои и лакове
21136016 Химик производство на гума и гумени изделия
21136017 Химик производство на хранителни продукти и напитки
21136018 Химик стъкло
21136019 Химик текстил
21136020 Химик физикохимия
21136021 Химик контрол на качеството
21136022 Химик анализ на лекарствените продукти
21136023 Химик биохимия
21136024 Химик клинична химия
21136025 Химик радиационна хигиена
21136026 Химик радиобиология
21136027 Химик санитарна химия
21136028 Химик медицинска химия
21136029 Химик токсикология
21136030 Химик организация и икономика на фармацевтичното производство
21146030 Хидроакустик
21146031 Хидрогеолог
21146032 Хидролог
21316025 Хидробиолог
21316026 Хистолог растения
21317033 Хистолог животни
21656008 Хидрограф
21668002 Художествен оформител
22127058 Хирург естетична (козметична) хирургия
22626002 Химик-фармацевт
23106009 Хоноруван преподавател висше училище
26516003 Художествен редактор
26518009 Художник
26518010 Художник график
26518011 Художник гримьор
26518012 Художник приложник
26518013 Художник проектант
26518014 Художник сценични костюми
26518015 Художник живопис
26518016 Художник миниатюри
26518017 Художник постер
26518018 Художник търговска реклама
26527017 Хормайстор
26535002 Хореограф
26547014 Художествен ръководител театрален
26590015 Хипнотизатор
3116 Химик-технолози
34313005 Художествена фотография
34353014 Художник изпълнител на кукли
34353015 Художник изпълнител на макети
34353016 Художник контур
34353017 Художник надписи
51511004 Хост (хостеса)
51618005 Хиромант
53211003 Хигиенист здравно заведение
71242003 Хидроизолаторчик
72142014 Хелингист корабостроене и кораборемонт
73163021 Художник-оцветител разпръскване (без строителните)
73163022 Художник-оцветител с четка (без строителни)
73163023 Художник-декоратор
73212036 Хромолитограф
73222019 Хелиографист изработване на шаблони
75492008 Хидроизмерител
75492009 Хидрометеорологичен агрометеорологичен наблюдател
75492010 Хидронаблюдател
75492015 Хронометражист
81222021 Химикалист производство на стоманени профили
81421018 Хладилен мебелист