Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
21316027 Цитолог растения
21317034 Цитолог животни
33153007 Ценовик
61131007 Цветопроизводител
71132016 Цепач камъни
73152027 Циментатор стъклени изделия
75361025 Цепач