Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
11127075 Член на Акредитационен съвет НАОА
11207020 Член съвет на директорите
11207021 Член управителен съвет
11207025 Член Надзорен съвет в търговско дружество
11207053 Член на Висшия съдебен съвет
12137054 Член на Медицинска комисия лекар НОИ
12139004 Член Надзорен съвет на агенция
12139005 Член Сметна палата
12139006 Член държавна комисия
13493010 Читалищен секретар
24115016 Член на Одитен комитет
26127009 Частен съдебен изпълнител
3118 Чертожници
31183001 Чертожник
31183002 Чертожник архитектура
31183003 Чертожник въздухоплаване
31183004 Чертожник геология
31183005 Чертожник гражданско строителство
31183006 Чертожник електричество
31183007 Чертожник електроника
31183008 Чертожник картография
31183009 Чертожник литография
31183010 Чертожник машини и инструменти
31183011 Чертожник механика
31183012 Чертожник мореплаване
31183013 Чертожник отоплителни и вентилационни системи
31183014 Чертожник промишлено строителство
31183015 Чертожник техника
31183016 Чертожник топография
31513004 Четвърти механик кораб
34113005 Частен детектив
7133 Чистачи на фасади и коминочистачи
71331002 Чистач фасади на сгради
72112058 Чугунодобивчик
75111021 Четинар
91 ЧИСТАЧИ И ПОМОЩНИЦИ
911 Чистачи и помощници в домакинства хотели и учреждения
9112 Чистачи и помощници в офиси хотели и други учреждения
91120003 Чистач производствени помещения
91120004 Чистач Хигиенист
93290027 Чистач производствено оборудване