Национална класификация на професиите и длъжностите

Код Наименование на професията
31524017 Щурман
73212037 Щанцьор изработка на шанцформи