06.02.18
Софтуер на НАП за генериране и тест на ДДС регистри

Здравейте колеги ,в ЗДДС няма съществени промени свързани с изготвянето на дневниците и СП по ЗДДС. Единствената промяна е свързана с това, че СД и дневници вече ще се подават единствено по електронен път. Отпада възможността за подаване на хартия, когато дружеството не е извършило облагаеми доставки за периода или броят на записите не превишаваше пет.

На хартия ще се подава дневници и СД единствено в случаите, при които се прави корекция по реда на чл. 126 /на вече подадена СД / и когато се подава СД и дневници от наследници на починал ЕТ или физическо лице, което е било регистрирано.

Промяна в софтуерните продукти Счетоводство и Счетоводство+ не се налагат.

Линк за сваляне на новата версия на продукта на НАП, можете да свалите от:ТУК

 


Последни новини
bulmaroffice

Следващ семинар:03.09.2019

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.