bulmaroffice

Как се ползва фукционалност Данъчно планиране на ДДС в Счетоводство+.

bulmaroffice

За подаване уведомление по чл.62 ал.4 от КТ за „ Код по ЕКАТТЕ за работно място”.

bulmaroffice

Вижте как се въвежда договор по чл 114 в модул ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Вижте как се въвежда ГД в модул ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Очаквайте до 13 Февруари 2017 година.

bulmaroffice

Преизчисляване на ДДФЛ и отчитане на данъчни облекчения в модул ТРЗ на БулМар Офис.

bulmaroffice

Как и защо се правят настройки на шаблони за създаване на автоматични документи.

bulmaroffice

Вижте в кратък филм,какви първоначали настройки са необходими, за да започнете да импортирате документи от системата.

bulmaroffice

Актуалната версия на модул Счетоводство+ е 03.08.2016

bulmaroffice

Актуализация на модул Счетоводство+ 09.03.2016 година

bulmaroffice

В актуализацията на модул Счетоводство, са отразени промените свързани с въвеждането на данък уикенд.

bulmaroffice

Нова програма от НАП от 01.02.2016 година за тест на дневниците по ДДС.

bulmaroffice

Списък с част от задължителните дейности в началото на 2016 година за всички фирми.

bulmaroffice

Утре 18.12.2015, работното време на офиса ни в София ще бъде от: 13.30 до 18.00 часа.


Добавени нови въпроси и отговори в софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Изтеглете си новата версия от15 Януари 2015, за тест на ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация


  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4