нов абонамент за
първи 12 месеца
подновен абонамент за
следващи 12 месеца
  първо
работно място
следващо
работно място
първо
работно място
следващо
работно място

Отделни модули

1. Счетоводство+ 390 130 350 120
2. Работни Заплати 450 135 350 120
3. Счетоводни онлайн видео семинари 180 180 180 180
4. Фактуриране.бг - Free - - - -
5. Банкови Документи и Каса не се предлага не се предлага 95 30
6. Мини ERP 750 безплатно 750 безплатно
7. Документооборот 700 безплатно 600 безплатно

Пакетни оферти

Счетоводна къща (модули от 1 до 5) 595 200 525 170
     

* посочените цени са в лв. без ДДС
*Закупилите пакет Счетоводна къща ползват 10% остъпка при закупуване на Документооборот и Мини ЕРП.

 

Условия за поддръжка

за нови клиенти:
Инсталация и настройка,първоначално обучение,актуализации и поддръжка по телефон, имейл и отдалечен достъп.

за подновяване:
Актуализации и поддръжка по телефон, имейл и отдалечен достъп.

Данни за плащане

Уникредит Булбанк
BG74UNCR70001521716211
UNCRBGSF

Получател: БулМар Сълюшънс ЕООД          

Тел за контакти:0878150070

 

онлайн архивиране на данни

Загуба на ценни данни поради повреда в PC или server, вируси или друг зловреден софтуер, човешка грешка ... - тези проблеми вече няма да са вашите, използвайки Онлайн архивиране на данни. Тази услуга дава безценна застраховка на Вашия труд.

    Ползите

  • Гарантирате сигурността на данните си като ги съхранявате извън Вашия компютър;
  • Не се налага да инвестирате в скъпа компютърна техника;
  • Използваме IT инфраструктура от водещи производители, за да гарантираме сигурността на архивите ви;
  • Прехвърлянето на данните Ви до сървърите се защитава с криптирана връзка;
  • Процесът по създаване и съхранение на архивите е изцяло автоматизиран и не изисква Вашата намеса;
  • Получавате редовен отчет за запазените архиви;
  • Имате лесен достъп до данните си по всяко време;
  • Към онлайн архивирането може да се добави и архивиране на локален диск.

Плановете:

  Личен Архив Малка Фирма Счетоводна къща
Дисково пространство 20 GB 40 GB 80 GB
Автоматично архивиране
Софтуер за архивиране
E-mail известяване
Локален архив
Отдалечена помощ
Помощ по телефон
  10,99 лв. / месец 16,99 лв. / месец 21,99 лв. / месец
  *Посочените цени са без ДДС, периодите за плащане са 6 или 12 месеца

Контакт за допълнителна информация

(02) 981 67 82; (02) 920 13 97
София 1309, ул Нишка 172
office@bulmaroffice.com, support@bulmaroffice.com

Данни за плащане

банкови данни

получател: БулМар Сълюшънс ЕООД
IBAN: BG74UNCR70001521716211
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк

1. Прехвърляне на БулМар Офис от един компютър на друг - 54 лева с ДДС.

2. Преинсталиране на SQL сървър поради смяна на компютър - 36 лева с ДДС на час.

3. Инсталиране/преинсталиране на електронен подпис- 36 лева с ДДС.

4. Чистене на вируси от компютър – 36 лева с ДДС на час.

5. Настройка за  отдалеченa работа  със Счетоводство+: 36 лева с ДДС на час.

6. Инсталиране/Преинсталиране на Windows -36 лева с ДДС на час.

7.Посещение при клиент-54 лева с ДДС на час.

8. Допълнително обучение за работа с продукт:

- 36 лева с ДДС на час в  нашия офис.

- 54 лева с ДДС на час в офиса на клиента.

9. Годишно софтуерно приключване в модул Счетоводство - 36 лева на час с ДДС.

10. Съдействие при импорт от външни програми- 54 лева с ДДС на час.

11. Инсталиране на програми на НОИ и НАП-36 лева с ДДС. 

12. Настройки на мрежа - 36 лева с ДДС на час.